PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2009-05-11
Co to jest GA?
RWA (systemy wentylacji i oddymiania) to układy, składające się z jednego lub wielu wyciągów dymu i ciepła (okien, świetlików itp.), elementów sterujących i wykonawczych, siłowników otwierających, przewodów doprowadzających energię i akcesoriów. W razie pożaru urządzenia te umożliwiają automatyczne lub ręcznie sterowane odprowadzanie wydzielającego się dymu lub ciepła.

HAUTAU GmbH
Wilhelm-Hautau-Straße 2
31691 Helpsen | Germany

tel. 605 20 00 06
matczak@hautau.pl
www.hautau.pl

» więcej o firmie

Co się dzieje w czasie pożaru?
Podczas pożaru, w procesie spalania powstają gorące gazy spalinowe, wydziela się ciepło i produkty rozkładu. Z przyczyn fizykalnych produkty spalania unoszone są z ciepłym powietrzem i gromadzą się pod stropem pomieszczenia, tworząc pewną warstwę. W miarę rozwoju pożaru warstwa ta staje się coraz gęstsza. W bardzo krótkim czasie produkty spalania wypełniają całe pomieszczenie i zaczynają wywoływać znaczne szkody wtórne. Dym przenosi trujące i łatwopalne produkty rozkładu. Coraz więcej ciepła nagromadzonego wskutek pożaru, a nie odprowadzonego na zewnątrz, podnosi temperaturę do poziomu zapłonu niektórych materiałów konstrukcyjnych lub łożysk, w wyniku czego wybuchają coraz nowe ogniska pożaru. Gdy temperatura sięgnie temperatury zapłonu produktów rozkładu, następuje gwałtowne rozprzestrzenienie się ognia, tzw. "flash-over". Przy temperaturach przekraczających 500°C elementy stalowe tracą swoją wytrzymałość. Wówczas budynku nie da się już uratować.


Sposób działania naturalnych wyciągów dymu.

W razie pożaru, czujniki dymu lub temperatury uruchamiają automatyczny układ sterujący pracą siłowników elektrycznych, które otwierają skrzydła wentylacyjne RWA, znajdujące się albo w dachu albo w górnej części ścian pomieszczenia. Produkty spalania już w pierwszej fazie powstawania mogą uchodzić przez te otwory bezpośrednio na zewnątrz, nie gromadząc się w pomieszczeniu i nie powodując szkód wtórnych. Przez dodatkowe otwory, znajdujące się w dolnych częściach pomieszczenia, można doprowadzać świeże powietrze z zewnątrz, co jeszcze wzmacnia działanie wentylacyjne.

W ten sposób unika się opadania dymu do tej strefy, w której przebywają ludzie. Zadymienie ogranicza się do niewielkiej części pomieszczenia. Zmniejsza się w ten sposób i opóźnia rozprzestrzenianie ognia. Zadaniem instalacji RWA jest zmniejszenie narażenia ogniowego elementów konstrukcyjnych. Zachowanie całości konstrukcji pozwala na osiągnięcie wielu celów. Najpierw ludzie będą się mogli sami ewakuować z budynku i uratować. Ratownicy też będą mieli więcej czasu na opróżnienie budynku. Kolejne zagrożenia stwarza zawalanie się budynków.

Inteligentna technika przejmuje Wasze obowiązki!
Ogrody zimowe i oszklone pomieszczenia są coraz bardziej lubiane. Nawet w pochmurne dni zimowe zapewniają "pokój w zieleni". Stanowią nie tylko dodatkową powierzchnię mieszkalną ale przyczyniają się również do oszczędności energii zużywanej na ogrzewanie domu. Lecz w tym przypadku zapewnienie optymalnej wentylacji wywiewnej i nawiewnej jest problemem podstawowym. Istnieją specjalne układy zapewniające automatyczną klimatyzację w zależności od temperatury i wilgotności powietrza, wiatru lub deszczu oraz pory dnia, współpracujące z siłownikami elektrycznymi. Układami tymi można sterować zarówno za przyciśnięciem przycisku lub za pomocą włączenia ich do nadrzędnego układu sterowania urządzeniami domowymi.

publikacja na podst. mat. HAUTAU