PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2009-05-28
Izolacyjność cieplna - współczynnik oszczędności.
Ostatnimi czasy coraz większe znaczenie dla właścicieli mieszkań, domów i budynków komercyjnych ma energooszczędność. Jej przejawem są niższe rachunki, mniejsze zużycie energii i wynikające z tego mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Energooszczędność budynku w znacznym stopniu definiuje, pojawiający się w charakterystyce wielu produktów, współczynnik przenikania ciepła. Co oznacza i w jaki sposób przekłada się na nasze oszczędności?

Stolbud Włoszczowa S.A. / KORONEA Group
ul. Jędrzejowska 74
29-100 Włoszczowa

tel. 41 388 22 20
fax 41 388 22 11
wloszczowa@stolbud.pl
www.stolbud.pl

» więcej o firmie
„W budownictwie izolacyjność cieplną przegrody, czyli ścian, dachów i okien określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U” mówi Augustyn Zioło - technolog Stolbud Włoszczowa S.A. „Przy czym dla okien oznacza się go jako Uw, od angielskiego słowa windows-okna , zaś dla szkła Ug (od glass, czyli szkło).”

Współczynnik U wyraża się w jednostkach W/m²K i definiuje się go jako ilość ciepła przenikającą w ciągu jednej godziny przez metr kwadratowy płaskiej przegrody – np. okna, ściany, przy różnicy temperatur powietrza po obu jej stronach (wewnątrz/zewnątrz) wynoszącej jeden stopień Kelwina (co oznacza również jeden stopień Celsjusza). „Współczynnik Uw dla okien określa się za pomocą specjalistycznych badań laboratoryjnych. Przykładowo Stolbud Włoszczowa korzysta w takich przypadkach z usług Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Niemniej można go także wyznaczyć metodą obliczeniową przez notyfikowane laboratoria badawcze takie jak np. Laboratorium Techniki Budowlanej w Dąbrowie Górniczej” - dodaje pan Zioło.

Należy zaznaczyć, że w przypadku okien drewnianych im większy jest udział drewna w oknie, tym współczynnik przenikania ciepła jest wyższy (czyli mniej korzystny). Dzieje się tak ponieważ takie elementy okna jak słupek, próg, stojaki, nadproża itp. posiadają współczynnik U w granicach 1,1÷1,7 zaś sam zestaw szybowy obecnie w standardzie posiada współczynnik Ug równy 1,0. Z drugiej strony większy udział drewna w oknie przekłada się na wyższą wartość współczynnika izolacyjności akustycznej Rw – czyli ilości hałasu, jaki jest w stanie okno wytłumić.

„Generalnie rzecz ujmując, im niższy współczynnik U tym lepiej. Oznacza to bowiem większą izolacyjność i mniejszą utratę ciepła. Z punktu widzenia klienta najważniejsze jest, że im niższy współczynnik U całego okna, tym niższe później koszty ogrzewania mieszkania lub domu”

Na energooszczędność okien w dużej mierze wpływa zastosowanie odpowiedniego zestawu szkła. Obecnie pakiety szkła o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej, deklarowanych przez producentów, posiadają współczynniki Ug o wartości od 1 do 0,5. Aby osiągnąć tak niski współczynnik zastosowano wypełnienie komór międzyszybowych gazami ciężkimi jak np. krypton oraz wykorzystano trzy szyby. „Rzecz jasna nie bez znaczenia jest także dobór odpowiedniego drewna.” dodaje Augustyn Zioło. „Przykładowo wielce u nas poważany dąb posiada najgorszy średni współczynnik przenikania ciepła. Lepsze właściwości izolacyjne posiada sosna, zaś najlepiej pod tym względem prezentuje się drewno meranti (wynika to z anatomicznej budowy drewna) – w przypadku okien Capital wykonanych z tego surowca udało się nam osiągnąć współczynnik przenikalności ciepła Uw dla całego okna na poziomie 0,6 W/m²K.”

Z początkiem 2009 roku w Polsce zaczęło obowiązywać nowe prawo energetyczne budynków. Budynki będą teraz otrzymywały świadectwa energetyczne, których celem jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej). Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł orientacyjne określić roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Nie trzeba chyba dodawać, że odpowiednio dobrane okna w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia energooszczędności, a co za tym idzie przekładają się na wymierne ekonomicznie korzyści. Co więcej zastosowanie okien o niskim współczynniku przenikalności ciepła zwiększa wartość nieruchomości o więcej niż one kosztują. Dlatego warto rozważyć ich zakup, zanim budynek zostanie zakwalifikowany do nieodpowiadającej nam klasy energetycznej. Wtedy nie ma co liczyć na wzrost wartości nieruchomości – przeciwnie, będzie to argument dla kupującego do negocjacji niższej ceny. Z drugiej strony wysoka klasa energetyczna budynku to niskie koszty utrzymania, a więc wartość dodana, która długofalowo jest nie do przecenienia.