PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2009-06-09
Energooszczędne nawiewniki okienne
Nawiewniki dozują świeże powietrze tak, aby użytkownik otrzymał niezbędną dla zdrowia ilość tlenu, a powietrze przez niego zużyte oraz zanieczyszczenia bytowe skutecznie były usuwane poza budynek.

FLOP SYSTEM sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 64
51-315 Wrocław

tel. 71 325 14 20
fax 71 325 34 00
office@flopsystem.pl
www.flopsystem.pl

» więcej o firmie
Nawiewniki okienne (fotografia 1) są obecnie niezbędnym elementem każdego okna, ponieważ zapewniają prawidłową wentylację mieszkań. Dozują świeże powietrze tak, aby użytkownik otrzymał niezbędną dla zdrowia ilość tlenu, a powietrze przez niego zużyte oraz zanieczyszczenia bytowe, takie jak kurz, dym, roztocza, bakterie, para wodna skutecznie były usuwane poza budynek dzięki zasadzie równowagi ilości powietrza nawiewanego i usuwanego.

Fot. 1. Nawiewnik SELECT P30 -kompletny
(czerpnia + regulator nawiewu)

W polskich warunkach ponadto szczególnie ważne jest, aby w okresie jesienno-zimowym, z uwagi na duże spadki temperatury zewnętrznej, nie dochodziło do nadmiernego wychładzania wnętrza budynku.

Nawiewniki można montować w:
 • przylgach okien jednoramowych wykonanych z kształtowników z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;
 • ramach ościeżnic lub skrzydłach okien jednoramowych: drewnianych, aluminiowych, kompozytowych i o konstrukcjach mieszanych (np. aluminium-drewno);
 • na przedłużeniu szyby w przypadku tzw. nawiewników wszybowych.
Każdy nawiewnik składa się co najmniej z dwóch elementów:
 • czerpni powietrza, która montowana jest od zewnętrznej strony okna;
 • regulatora nawiewu powietrza (fotografia 2), usytuowanego po stronie wewnętrznej okna.
Bardzo dobrze, jeśli jest on wyposażony w zawór aerostatyczny, reagujący na różnicę ciśnienia między wnętrzem, a otoczeniem budynku, dławiący nadmiar wciskającego się, często w sposób niekontrolowany, powietrza do wnętrza budynku. Wbudowany w czerpnię zabezpiecza przez nadmierną ucieczką ciepła przez system kanałów wentylacji wyciągowej (kratki wentylacyjne). Ponadto czerpnia wyposażona jest w siatkę chroniącą przed owadami, drobinami kurzu itp.

Właściwie dobrane nawiewniki zapewniają zbilansowaną wymianę powietrza w pomieszczeniu (odpowiedni nawiew i wywiew). Nowoczesny regulator nawiewu umożliwia ponadto kierowanie przez użytkownika powietrza nawiewanego: do góry, na dół lub w obu kierunkach równocześnie.

Zamontowawszy nawiewniki w wielu oknach (zawsze w górnej części!) danego lokalu mieszkalnego, uzyska się nawiew rozproszony i równomierny, co jest bardzo ważne zarówno ze względów zdrowotnych jak i komfortu termicznego. Nawiewane, świeże powietrze stopniowo przejmuje część ciepła od powietrza wewnętrznego (wskutek konwekcji) i miesza się z powietrzem wewnętrznym. Ponadto montaż nawiewników w górnej części okna (fotografia 2) powoduje, że świeże powietrze dynamicznie poprawia cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, co sprzyja oszczędzaniu ciepła przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza wewnętrznego. Zużyte powietrze jest usuwane na zewnątrz grawitacyjną kratką wentylacyjną w kuchni i łazience lub mechanicznie za pomocą wentylatora wyciągowego, umieszczonego korzystnie na wylocie z komina wentylacyjnego (na dachu).

Nawiewniki ciśnieniowe mają przewagę nad higrosterowanymi, ponieważ zapewniają stabilne warunki mikroklimatu wewnętrznego niezależnie od poziomu wilgotności powietrza zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego.

Potrzeba dostarczenia świeżego powietrza do wnętrza budynku wynika przede wszystkim z funkcji fizjologicznych człowieka. Człowiek, wchodząc do budynku i zamykając za sobą drzwi mieszkania, nie może nagle przestać oddychać, a co za tym idzie także wydalać dwutlenek węgla, wodę, gazy trawienne itp. Ta podstawowa prawda często nie dociera do wszystkich nie tylko do użytkowników, ale także projektantów, wykonawców, deweloperów itp.

Fot. 2. Regulator nawiewu SELECT

Ponadto, jak wynika z ankiety przeprowadzonej podczas targów BUDMA przez firmę FLOP SYSTEM, nie lubimy nawiewników, a najbardziej:
 • handlowcy, którzy muszą okno sprzedać klientowi finalnemu (70%);
 • bezpośredni producenci okien (64%);
 • architekci 29%;
 • firmy montażowe (23%);
 • potencjalni użytkownicy finalni (18%).
Powody takiego stanu to:
 • zwiększenie ceny okna (85%);
 • utrudnia proces produkcyjny (78%);
 • obniża estetykę okna (56%);
 • ze strachu o wzrost kosztów ogrzewania (54%);
 • podnosi koszty produkcji, których nie można odebrać w cenie okna (46%);
 • osłabia konstrukcję okna (43%);
 • wymaga dodatkowych nakładów na szkolenie personelu handlowego (31%).
Z ankiety wynika, że aby nawiewniki byty chętniej stosowane, należy:
 • obniżyć cenę nawiewnika, aby nie stanowił więcej niż 5% wartości okna;
 • zadbać, żeby nie szpeciły okien;
 • zapewnić, żeby urządzenie miało nie wyższe (?) koszty ogrzewania;
 • wprowadzić okno z nawiewnikiem jako standard - wówczas nastąpi wyrównanie szans wszystkich producentów okien;
 • zadbać o edukację społeczeństwa, aby handlowcom było łatwiej sprzedawać okna wyposażone w nawiewniki.
Janusz Kopecki
Flop System Sp. z o.o.
Fot. arch. Flop System