PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2015-11-18
Firma VELUX w Namysłowie doceniona za bezpieczeństwo pracy
Fabryka okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie zdobyła I miejsce w konkursie „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" wśród ...

VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa

tel. 22 337 70 00
fax 22 337 70 90
kontakt@velux.pl
www.velux.pl

» więcej o firmie

Fabryka okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie zdobyła I miejsce w konkursie „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" wśród przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników w województwie opolskim. Dbałość o bezpieczeństwo pracy to jeden z kluczowych elementów polityki pracowniczej Grupy VELUX.

Wczoraj wszyscy pracownicy fabryki w Namysłowie świętowali wspólnie firmowy sukces. Konkurs został zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu, a nagrody wręczono 5 listopada podczas specjalnej uroczystości. Organizator konkursu docenił zarówno działania związane bezpośrednio z poprawą bezpieczeństwa pracy w fabryce VELUX w ciągu ostatnich 3 lat, jak również przestrzeganie prawa pracy i świadczenia socjalne dla pracowników. Na otrzymanie nagrody wpłynęło również promowanie kultury bezpieczeństwa, nie tylko wśród pracowników zakładu, ale również ich rodzin i mieszkańców Namysłowa. W namysłowskiej fabryce VELUX pracuje ponad 700 osób. To największy pracodawca w regionie. Inni ważni pracodawcy, którymi są Diehl Controls oraz Browar Namysłów, zatrudniają po około 200 osób.


"Grupa VELUX od początku swojego istnienia kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, a dbałość o bezpieczeństwo pracy jest kluczowym elementem polityki pracowniczej. Nagroda przyznana przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu jest potwierdzeniem słuszności obranego kierunku i docenieniem wysiłku dyrekcji oraz pracowników na rzecz wdrażania przyjętych założeń związanych z bezpieczeństwem pracy w życie. Taka polityka realizowana jest we wszystkich czterech fabrykach Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce, zlokalizowanych oprócz Namysłowa również w Gnieźnie oraz Wędkowach koło Tczewa, gdzie w sumie pracuje ponad 3300 osób" - mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.


Bezpieczeństwo pracy w praktyce

Po pierwsze, w fabrykach Grupy VELUX na całym świecie realizowany jest od kilku lat Program Doskonałego Bezpieczeństwa (Safety Excellence Programme), którego efektem jest znaczny spadek liczby wypadków przy pracy. W latach 2010-2014 liczba wypadków w polskich zakładach VELUX zmniejszyła się sześciokrotnie, a w przeliczeniu na godziny pracy niemal ośmiokrotnie. W skali całego kraju liczba wypadków przy pracy w przemyśle przetwórczym w tym samym czasie zmniejszyła się o 11 procent.

Fabryka w Namysłowie, podobnie jak wszystkie pozostałe zakłady produkcyjne VELUX w Polsce, posiada certyfikat ISO OHSAS 18000 potwierdzający zachowanie najwyższych standardów w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy. Jednak ważnym elementem programu poprawy bezpieczeństwa jest nie tylko wprowadzanie i przestrzeganie odpowiednich norm i procedur, obowiązujących w procesie produkcji, lecz także tworzenie swoistej kultury bezpieczeństwa w zakładach i budowanie w pracownikach poczucia osobistej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i współpracowników.


Elementem budowania kultury bezpieczeństwa są między innymi liczne programy edukacyjne wśród pracowników oraz zwyczaj uroczystego wspólnego świętowania kolejnych okrągłych rekordów liczby dni bez wypadku. Ponadto pracownicy zachęcani są do czynnego uczestniczenia w procesie wprowadzania ciągłych usprawnień z zakresu BHP poprzez zgłaszanie własnych pomysłów. "W ciągu ostatnich 5 lat pracownicy naszej fabryki zgłosili ponad 5500 usprawnień z zakresu BHP, z czego 1300 w ubiegłym roku. Często dotyczą one nawet bardzo drobnych spraw, ale zwracanie uwagi nawet na te drobne sprawy przekłada się na większą świadomość pracowników związaną z ich bezpieczeństwem" - komentuje Jørgen M. Laursen, dyrektor fabryki okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie. W sumie w 2014 roku, dzięki pomysłom zgłaszanym przez pracowników, zostało wdrożonych 6340 usprawnień BHP i produkcyjnych w polskich zakładach Grupy VELUX.


Elementem kultury bezpieczeństwa są również tzw. obserwacje bezpieczeństwa, w które angażuje się cała kadra menedżerska. Raz w miesiącu dwuosobowe zespoły odwiedzają losowo wybrane stanowiska pracy, na których rozmawia się z pracownikami o możliwościach poprawy bezpieczeństwa na stanowisku oraz weryfikuje przestrzeganie ustalonych zasad przez pracowników. Obserwacje bezpieczeństwa są doskonałym momentem do zwiększania świadomości i wiedzy pracowników, co skutkuje eliminacją coraz większej ilości zagrożeń i ryzykownych zachowań, będących przyczyną większości wypadków przy pracy.
Informacje o Grupie VELUX

Dzięki światłu dziennemu i świeżemu powietrzu, których dostarczają produkty VELUX, powstają lepsze warunki mieszkalne. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz świetlików wraz z rozwiązaniami przeznaczonymi do płaskiego dachu. VELUX oferuje również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, produkty izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Grupa VELUX posiada swoje fabryki w 11 krajach, a przedstawicielstwa handlowe w blisko 40 krajach. Jest jedną z najsilniejszych marek na światowym rynku materiałów budowlanych, a jej produkty są sprzedawane niemal na całym świecie. W Grupie VELUX zatrudnionych jest około 10 tys. osób, a jej właścicielem jest VKR Holding A/S. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem i eksporterem okien z Polski, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,3 mld zł. Zatrudniają w sumie ponad 3100 osób, w tym większość w czterech fabrykach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Grupa VELUX cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich dwóch lat Grupa VELUX zainwestowała w Polsce ponad 250 mln zł na modernizację fabryk i dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Była to największa inwestycja w ponad 20-letniej historii Grupy VELUX w Polsce. Okna Nowej Generacji są bardziej energooszczędne, dostarczają więcej światła i zapewniają większy komfort użytkowania.

źródło: Velux