PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2016-07-12
Oświadczenie w sprawie naruszenia dóbr osobistych Grupy VELUX przez firmę Fakro
W zaproszeniu na konferencję prasową organizowaną przez firmę Fakr, zawarto nieprawdziwe informacje na temat Grupy VELUX.

VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa

tel. 22 337 70 00
fax 22 337 70 90
kontakt@velux.pl
www.velux.pl

» więcej o firmie

W zaproszeniu na konferencję prasową organizowaną przez firmę Fakro (jednego z naszych konkurentów) w Warszawie w dniu 12 lipca 2016 roku, jak również w opisie konferencji opublikowanym na stronie internetowej centrum prasowego PAP, Fakro zawarło nieprawdziwe informacje na temat Grupy VELUX. Z zaproszenia i oświadczeń wygłaszanych publicznie przez Fakro można było wywnioskować, że nasz konkurent zamierza wykorzystać konferencję do prezentacji swoich nieprawdziwych założeń i twierdzeń, do których nie możemy i nie będziemy odnosić się w szczegółach, dopóki postępowanie przed Komisją Europejską nie zostanie zamknięte. Tym oświadczeniem pragniemy wyrazić nasz sprzeciw wobec metod postępowania stosowanych przez Fakro.

Pragniemy podkreślić, że Fakro już od 2008 roku dezinformuje opinię publiczną, jakoby Grupa VELUX ograniczała działalność Fakro w sposób niezgodny z prawem. Te zarzuty są nieprawdziwe. Grupa VELUX nie podejmowała i nie podejmuje działań sprzecznych z regułami konkurencji i nigdy nie stwierdzono wobec nas naruszeń prawa konkurencji. W Polsce, Unii Europejskiej i na innych rynkach Grupa VELUX rywalizuje z konkurentami, w tym z Fakro, na uczciwych rynkowych zasadach zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami.


W komunikacji firmy Fakro wielokrotnie pojawia się wątek postępowań toczących się przed Komisją Europejską. Faktem pozostaje jednak, że przeprowadzone przez Komisję Europejską skrupulatne kontrole praktyk gospodarczych Grupy VELUX nie doprowadziły nigdy do stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń ani nawet podejrzeń działań antykonkurencyjnych. W naszym przekonaniu działanie Fakro ma na celu oczernianie Grupy VELUX w oczach opinii publicznej. Postępowanie Fakro oceniamy jako nieuczciwe.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że już w 2008 roku Grupa VELUX została poddana wnikliwej i nieoczekiwanej kontroli przez Komisję Europejską, przeprowadzonej jednocześnie w kilku naszych siedzibach, w tym w centrali Grupy VELUX. Po szczegółowym dochodzeniu sprawa została zakończona przez Komisję, która nie stwierdziła naruszeń prawa konkurencji. W biuletynie informacyjnym Komisji Europejskiej wyjaśnione zostały główne powody, dla których zarzuty o działaniach antykonkurencyjnych VELUX nie zostały potwierdzone. Biuletyn jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2009_2_10.pdf

Do oświadczenia załączamy tłumaczenie dokumentu.

Od 2012 roku Komisja Europejska rozpatruje kolejną skargę złożoną przez Fakro. Komisja ponownie przeprowadziła wnikliwe dochodzenie, zbierając szczegółowe informacje o działaniach gospodarczych Grupy VELUX. Postępowanie ciągle trwa, ale jesteśmy przekonani, że zakończy się podobnymi wnioskami, jak poprzednie. Grupa VELUX w swej działalności kieruje się przepisami prawa, ale także wskazaniami całościowego wewnętrznego programu weryfikującego i zapewniającego zgodność z prawem konkurencji.

Przestrzegamy prawa i szanujemy instytucje stojące na jego straży. Dlatego Grupa VELUX kieruje się zasadą niekomentowania toczących się postępowań, w związku z czym nie będziemy odnosić się do trwającego dochodzenia Komisji Europejskiej. Grupa VELUX szanuje zasady prawa i bezstronność organów władzy. Jesteśmy przekonani, że upolitycznianie spraw z zakresu prawa konkurencji obniża rangę prawa i osłabia fundamenty europejskiego rynku wewnętrznego.

Wbrew twierdzeniom Fakro, Grupa VELUX wspiera rozwój polskiej produkcji. Grupa VELUX i spółki siostrzane są największym producentem i eksporterem okien w Polsce, zatrudniającym 3 500 osób, realizującym sprzedaż na eksport w wysokości blisko 1,5 miliarda zł, co stanowi około ¼ całego polskiego eksportu okien. Jesteśmy też aktywnym uczestnikiem polskiego życia społecznego. Od 2003 roku niezależne Fundacje VELUX przekazały ponad 85 mln zł na wsparcie różnych polskich organizacji społecznych.

Niniejszym oświadczeniem chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na stan faktyczny i zaapelować o obiektywizm i dystans wobec bardzo jednostronnych opinii naszego konkurenta. Jeśli byliby Państwo zainteresowani dalszymi informacjami, zwłaszcza na temat naszej działalności, zapraszamy do kontaktu.
Informacje o Grupie VELUX

Dzięki światłu dziennemu i świeżemu powietrzu, których dostarczają produkty VELUX, powstają lepsze warunki mieszkalne. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz świetlików wraz z rozwiązaniami przeznaczonymi do płaskiego dachu. VELUX oferuje również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, produkty izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Grupa VELUX posiada swoje fabryki w 11 krajach, a przedstawicielstwa handlowe w blisko 40 krajach. Jest jedną z najsilniejszych marek na światowym rynku materiałów budowlanych, a jej produkty są sprzedawane niemal na całym świecie. W Grupie VELUX zatrudnionych jest około 10 tys. osób, a jej właścicielem jest VKR Holding A/S. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem i eksporterem okien z Polski, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,3 mld zł. Zatrudniają w sumie ponad 3100 osób, w tym większość w czterech fabrykach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Grupa VELUX cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich dwóch lat Grupa VELUX zainwestowała w Polsce ponad 250 mln zł na modernizację fabryk i dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Była to największa inwestycja w ponad 20-letniej historii Grupy VELUX w Polsce. Okna Nowej Generacji są bardziej energooszczędne, dostarczają więcej światła i zapewniają większy komfort użytkowania.

źródło: Velux