PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2014-01-21
Termomodernizacja – niższe rachunki, większy komfort
Wymiana starych okien może istotnie przyczynić się do poprawy standardu energetycznego budynku. Dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjności cieplnej ...

Poprawnie przeprowadzona modernizacja domu podnosi wartość nieruchomości. Wydatek na remont zwraca się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie. Przykłady termomodernizacji domów z lat 50. i 70. pokazują, że nawet w starych budynkach można podnieść standard energetyczny i zwiększyć komfort użytkowników.


Wysokie zużycie energii cieplnej w domach wybudowanych kilkadziesiąt lat temu to zwykle efekt starych przepisów dotyczących efektywności energetycznej oraz braku wymagań budowlanych w tym zakresie. W Polsce najgorzej sytuacja przedstawia się w domach powstałych w latach 70. i wcześniej. Brak odpowiedniej izolacji i okien spowodował, że ich standard energetyczny jest bardzo niski. „Analizy pokazują, że zużycie energii końcowej w polskich domach jednorodzinnych wynosi obecnie ok. 120 kWh/m2/rok, przy czym domy powstałe przed 1966 rokiem zużywają do 350 kWh/m2/rok"1 - mówi Piotr Pawlak, Kierownik Działu Doradztwa i Specyfikacji ROCKWOOL Polska, zaangażowanej w kampanię Energooszczędność w moim domu. „Standard ten można poprawić poprzez gruntowną termomodernizację, taką jak przeprowadzona w domu jednorodzinnym w Zielonej Górze". 


Właściciele domu jednorodzinnego w Zielonej Górze, wybudowanego w latach 70. przeprowadzili remont domu w ścisłej współpracy z fachowcami w zakresie izolacji. W pierwszej kolejności dom poddano audytowi energetycznemu, aby określić optymalny zakres modernizacji i uniknąć wydatków na rozwiązania mające niewielki wpływ na efektywność energetyczną całego budynku. Następnie opracowano szczegółowy harmonogram prac, obejmujący docieplenie ścian, stropodachu i płyty balkonowej. Po wykonaniu prac zapotrzebowanie budynku na energię spadło z 53,03 GJ do 32,82 GJ, a temperatura w poszczególnych pomieszczeniach wyrównała się. Remont wyeliminował problem przegrzewania się pokoi na piętrze latem i nadmierne spadki temperatur w pomieszczeniach w nocy.


Podobne rezultaty uzyskano w wyniku modernizacji niewielkiego domu z lat 50. w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanego w Hamburgu. W efekcie prac, roczne zużycie energii na ogrzewanie tego domu zmalało prawie o połowę. Remont przeprowadzono w ramach projektu Model Home 2020, realizowanego przez firmę VELUX. „Modernizacja domu modelowego LichtAktiv Haus w Hamburgu objęła rozbudowę przestrzeni użytkowej, docieplenie ścian oraz zwiększenie powierzchni okien" - mówi arch. Monika Kupska-Kupis z firmy VELUX, zaangażowanej w kampanię Energooszczędność w moim domu. „Dom zyskał przestronny salon, nową jadalnię i kuchnię. Na dachu domu zamontowano okna połaciowe, doświetlające pokoje położone na najwyższej kondygnacji budynku. Bardziej otwarty układ pomieszczeń i zwiększona z 18 m2 do 93 m2 powierzchnia okien ułatwiły dostęp światła dziennego i świeżego powietrza".


Wymiana starych okien może istotnie przyczynić się do poprawy standardu energetycznego budynku. Dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjności cieplnej znaczenie ma zarówno jakość stolarki, jak i rodzaj szyb zainstalowanych w oknach. „W nowoczesnych oknach używa się szyb zespolonych z wykorzystaniem szkła niskoemisyjnego" - mówi Jolanta Lessig, Kierownik Komunikacji Marketingowej na Europę w NSG Group - producenta szkła marki Pilkington. „Szkło niskoemisyjne redukuje straty ciepła, a dodatkowo pozwala na bierne pozyskiwanie energii słonecznej. Dzięki temu poprawia się bilans energetyczny okna, a ogrzanie pomieszczenia wymaga mniejszej ilości energii. Przy wymianie starych okien na nowe, warto zwrócić uwagę z jakich szyb zostały wykonane. Produkowane dziś szyby pozwalają łączyć wysoki poziom izolacyjności cieplnej z innymi przydatnymi właściwościami, takimi jak dźwiękochłonność, samoczyszczenie, czy podwyższony poziom bezpieczeństwa (np. szkło antywłamaniowe)".


Przeprowadzone w ramach kampanii Energooszczędność w moim domu ogólnopolskie badanie sondażowe wykazało, że do najważniejszych przyczyn, które skłoniłyby Polaków do wymiany szyb w oknach należą chęć ograniczenia strat ciepła, obniżenia rachunków za ogrzewanie i zmniejszenia hałasu przedostającego się z zewnątrz. Na kolejnych miejscach znalazły się: zwiększenie dostępu światła dziennego, ograniczenie konieczności częstego mycia szyb i wzrost poziomu bezpieczeństwa.
1 Dane pochodzą z opracowań firmy BuildDesk, która przeanalizowała 60 tys. świadectw energetycznych oraz raportu „Termolokata. Inwestycja w ciepły dom, wydanego przez ROCKWOOL Polska w serii „Sóste Paliwo".Kampania edukacyjna w mediach Energooszczędność w moim domu ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwiązań podnoszących standard energetyczny domu i mieszkania. W jej ramach przedstawiciele sektora budownictwa zrównoważonego prezentują korzyści wynikające ze stosowania technologii i systemów zmniejszających zużycie energii. Kampania prowadzona przez Effective PR zapoczątkowana została sondażem opinii publicznej zrealizowanym w styczniu 2013 r. przez firmę SMG/KRC MillwardBrown.

Partnerzy merytoryczni kampanii: IRA Inteligentne Rozwiązania Automatyki (www.ira.pl), NSG Group - właściciel marki Pilkington (www.pilkington.pl), Philips (www.philips.pl), Rockwool (www.rockwool.pl), Skanska Residential Development Poland (www.skanska.pl/mieszkaj), Velux (www.velux.pl).

Patroni merytoryczni kampanii: Green Cross Poland (www.greencrosspoland.org), Instytut na Rzecz Ekorozwoju (www.ine-isd.org.pl), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl), Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (www.pigeo.org.pl) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (www.sarp.org.pl).