PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE EKSPERT OKIENNY
2008-04-16
Soudal w Pionkach
Pierwsza w Polsce fabryka firmy Soudal powstanie w Pionkach niedaleko Radomia. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na pierwszy kwartał 2009 roku.

SOUDAL Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7
05-152 Czosnów

tel. 22 785 90 40
fax 22 785 90 40
soudal@soudal.pl
www.soudal.pl

» więcej o firmie

Nowy zakład produkcji chemii budowlanej będzie wytwarzał najwyższej jakości piany poliuretanowe oraz masy uszczelniające.

Inwestycja realizowana jest przez Soudal Manufacturing Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach, należącą do belgijskiego holdingu Soudal NV.  Obecnie Soudal jest największym producentem piany poliuretanowej na świecie. W Europie posiada pięć fabryk, a swoje produkty dostarcza do ponad 100 krajów na wszystkich kontynentach. Wysokiej jakości piany  i silikony z Pionek dystrybuowane będą na rynek polski oraz rynki  wschodnie. Generalnym wykonawcą projektu o wartości 35,5 mln zł jest ABM Solid S.A. Powierzchnia obiektów kubaturowych wynosi 8372,50 m2, a cały teren należący do fabryki zajmuje 43491,15 m2. Zakład będzie wyposażony w nowoczesne linie produkcyjne, odpowiadające europejskim standardom. Zaplanowane przez inwestorów rozwiązania ograniczające do minimum powstawanie odpadów będą nieuciążliwe dla  środowiska naturalnego. Fabryka będzie w całości przetwarzała surowce i komponenty dzięki zastosowaniu automatycznych Projekt fabryki Soudal w Pionkach instalacji technologicznych. Nie będzie również produkowała  ścieków przemysłowych. Zapewnienie odpowiedniej izolacyjności akustycznej obiektu wyeliminuje emisję hałasu. Lokalizacja budowy w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Wisłosan, to korzyści zarówno dla inwestora, jak i dla mieszkańców. TSSE to projekt mający na celu wykorzystanie terenów poprzemysłowych, utworzenie nowych miejsc pracy  oraz stworzenie dogodnych warunków dla inwestycji na terenie strefy. Położenie fabryki w centralnej części Polski zagwarantuje dogodne połączenia kolejowe i samochodowe. Dzięki przychylności władz miasta Pionki i Starostwa Powiatowego, bardzo szybko udało się zakończyć formalności. Budowa rozpoczęła się w lutym 2008 roku. Pracę w fabryce, która ma zostać oddana do użytku na początku 2009 roku, znajdzie kilkadziesiąt osób. Przy bezrobociu wynoszącym ok. 30 % w regionie to szansa dla mieszkańców Pionek - spadkobierców przemysłowej tradycji. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta i okolic przez lata miał Zakład Tworzyw Sztucznych ,,Pronit’’. Był on głównym pracodawcą przez dziesięciolecia nie tylko dla mieszkańców miasta, gmin sąsiednich, ale całego regionu do 2000 roku, kiedy to ogłoszono jego upadłość. Nowa inwestycja, jaką jest fabryka Soudal, to szansa dla rozwoju Pionek i nowe miejsca  pracy dla ludzi. Fabryka współpracować będzie z lokalnymi przedsiębiorstwami, już teraz współpracuje z zakładem transportowo-budowlanym oraz elektrycznym. Miasto znane jest z tradycji zakładów o profilu chemicznym. Mam nadzieję, że Soudal będzie dumnie ją kontynuował, przyczyniając się do promocji Pionek w Polsce i na  świecie –  mówi Romuald Zawodnik, burmistrz miasta Pionki.

Budowa fabryki Soudal w naszym kraju z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju firmy w Polsce i szybkiej ekspansji na rynkach wschodnich. Nowa inwestycja w Pionkach to również nadzieja dla miasta na rozwój i promocję oraz szansa dla mieszkańców na nowe miejsca pracy.Soudal jest czołowym światowym producentem pianek montażowych, mas uszczelniających, klejów i wyrobów chemii dachowej. W laboratoriach firmy powstała między innymi nowatorska formuła pian poliuretanowych do niskich temperatur oraz pian niskorozprężnych o najwyższych współczynnikach izolacyjności. Ich doskonałe parametry techniczne zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych przez niezależny niemiecki Instytut Techniki Okiennej IFT Rosenheim. Koncern działa od ponad 40 lat, jest obecny w 100 krajach na6 kontynentach. Pozycję lidera na rynku pianek montażowych i mas uszczelniających w wielu krajach, w tym w także Polsce, potwierdzają przyznawane firmie nagrody. Budowlaną Markę Roku w kategorii „piany i silikony” Soudal otrzymał trzykrotnie – w 2005, 2007 i 2008 roku. Polska spółka powstała w 1996 roku i jest jedną z najszybciej rozwijających się w całej grupie.

informacja na podstawie materiałów: Soudal