PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2022-09-16
Grupa Selena pierwsze półrocze 2022 zamyka na dużym plusie
Grupa Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej, przedstawiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku.

Selena FM S.A.
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

tel. 71 783 82 90
office@selena.com
www.selena.com

» więcej o firmie

Grupa Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej, przedstawiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku. Spółka odnotowała rekordowe przychody, sięgające 921 mln zł - to wzrost o 16,9% r/r. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 9,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 53 mln zł. Grupa wypracowała w tym okresie zysk netto w kwocie 48,6 mln zł (wzrost o 22,2% r/r) oraz zysk brutto na poziomie 59,6 mln zł, co oznacza wzrost o 20,8% względem analogicznego okresu 2021 roku.

Sytuacja geopolityczna oraz zachwianie łańcucha dostaw nie wpłynęły negatywnie na wyniki finansowe Seleny w pierwszym półroczu 2022 roku. Spółka, dzięki przyjętej strategii elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, zanotowała znacznie większe przychody i zyski w stosunku do wyników z zeszłego roku.

- Dobry wynik operacyjny pierwszego półrocza to efekt pracy nad marżowością produktów, wynikający z podwyżek cen rynkowych. Wyzwaniem raportowanego okresu były z pewnością przepływy pieniężne, związane z inwestowaniem w kapitał pracujący, głównie zapasy. Warto wymienić tutaj trzy czynniki decydujące. Po pierwsze ogólny wzrost cen, zarówno surowców, materiałów do produkcji, jak i wyrobów gotowych. Z drugiej strony również to, że zwiększyliśmy nasze zapasy w związku z brakami dostępności części surowców. Trzeci czynnik związany jest z naturalnym wzrostem zapasów dla wzrastającej sprzedaży - wskazuje Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena.

Pozytywne efekty finansowe pierwszego półrocza 2022 to również efekt dywersyfikacji rynków zbytu.

- Skomplikowana i niepewna sytuacja na Wschodzie zmobilizowała nas do zwiększenia obecności Grupy na rynkach zachodnich, czyli tam, gdzie do tej pory skupiała się mniejsza część naszego biznesu. Inwestycje w Europie Zachodniej okazały się bardzo dobrym posunięciem, które umożliwiło nam osiągnięcie założeń i celów biznesowych stawianych sobie na ten okres. Dywersyfikację rynków chcielibyśmy utrzymać w przyszłości, lecz nadal z nadzieją obserwujemy sytuację i liczymy na powrót na rynki wschodnie. De facto już teraz przygotowujemy się do rozwoju sprzedaży na rynku ukraińskim na czas po zakończeniu wojny - podkreśla Jacek Michalak.

Wyzwaniem, wynikłym z pandemii COVID-19 i zaburzeń na rynku od 1,5 roku, są spore braki w dostawie surowców, w tym ropopochodnych, będących wśród głównych składników do produkcji chemii budowlanej. Część dużych producentów chroni się przed stratami bardzo częstą, nawet codzienną aktualizacją cenników. Korelacja cen ropy z surowcami ropopochodnymi istotnymi dla Grupy Selena nie jest bezpośrednia czasowo, dlatego możliwe jest poszukiwanie alternatywnych dostawców czy surowców.

Czynnikiem, który z pewnością będzie miał ogromne znaczenie dla Seleny, jak również innych firm i gałęzi przemysłu, są wzrastające koszty energii. Grupa gotowa jest na elastyczne dopasowanie cen do tych wzrostów. Już teraz Selena wprowadza działania mające na celu zachowanie ciągłości produkcji, również w obszarze produktów bitumicznych.

Pierwsze półrocze 2022 przyniosło duże zmiany dla całej branży budowlanej - popyt na produkty spadł, przede wszystkim w związku z podwyżkami cen kredytów mieszkaniowych; coraz wyższe były też koszty budów. Według najnowszych danych Grupy PSB podawanych przez Builder wolumen chemii budowlanej spadł o 10% i trend ten może się pogłębiać w kolejnych miesiącach.

- Ze spadającym popytem radzimy sobie, wprowadzając innowacyjne produkty. Duży potencjał rozwoju mają dla nas sektory pianoklejów, klejów hybrydowych i uszczelniaczy. Niedawno wprowadziliśmy uszczelniacz i klej Tytan MOCARNY nowej generacji, które odpowiadają na potrzeby nawet bardzo wymagających użytkowników. Zgodnie z ideą sustainability wprowadzamy też na rynek nowe, bardziej przyjazne środowisku produkty. Także z myślą o nich uruchomiliśmy w tym półroczu instalację do produkcji biopolimerów w zakładzie produkcyjnym w Nowej Rudzie - mówi Roman Dziuba, członek zarządu ds. operacyjnych Grupy Selena. - Pracujemy intensywnie nad kolejnymi rozwiązaniami, które wpisują się w zrównoważone budownictwo. Inwestujemy m.in. w produkty do ocieplania budynków. Sposoby na redukcję wpływu wzrastających kosztów paliw grzewczych będą wyznaczały kierunki rozwoju branży w kolejnych okresach. Trend ten będzie również wspierany programami unijnymi. Równolegle, mimo trudnej sytuacji rynkowej, wciąż inwestujemy w automatyzację i nowoczesne technologie produkcji, zwiększając m.in. jej wydajność czy ergonomię - dodaje Roman Dziuba.

Poza decyzjami związanymi z marżowością, wzbogaceniem oferty produktowej, modernizacją produkcji czy ukierunkowaniem rozwoju na rynki zachodnie, do dobrych wyników finansowych Seleny przyczyniły się też działania rozwijające kompetencje pracowników.

- Kontynuowaliśmy programy szkoleniowe i rozwojowe dla naszej kadry menedżerskiej, organizowane z ICAN Institute. Przygotowujemy się też do globalnego wdrożenia programu szkoleń dla naszych sił sprzedaży. Działania zarządcze Seleny zostały docenione m.in. w pierwszej polskiej edycji Best Managed Companies, plebiscytu Deloitte, weryfikującego firmy w obszarach kultury organizacyjnej, strategii, innowacji i wyników finansowych. Selena została wyróżniona w gronie 20 najlepiej zarządzanych spółek prywatnych w Polsce - podkreśla Andrzej Zygadło, członek zarządu ds. HR Grupy Selena.