PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2022-11-18
Dalsza poprawa wyników finansowych Grupy Selena
Grupa Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej, zaprezentowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2022 roku.

Selena S.A.
ul. Wyscigowa 56E
53-012 Wrocław

tel. 71 783 83 71
office@selena.com
www.selena.com

» więcej o firmie

Grupa Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej, zaprezentowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2022 roku. Wobec niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej, trudności na rynkach surowców oraz w łańcuchach dostaw Grupa Selena z powodzeniem kontynuowała strategię elastycznego reagowania. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,49 mld zł, co stanowi wzrost o 16,3 proc. r/r. Grupa wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w kwocie 120,6 mln zł, co oznacza wzrost o 42,3 proc. oraz zysk netto większy o 34,3 proc., w odniesieniu do wyników analogicznego okresu 2021 roku.

Minione trzy kwartały 2022 roku to trudny czas dla świata, całego biznesu i branży budowalnej. Duże zachwiania w łańcuchach dostaw, niepewność na rynkach surowców, wzrost inflacji i jej wpływ na rynek budowalny, potęgowane są od samego początku roku silnym napięciem politycznym. Grupa Selena już z końcem 2021 roku przyjęła strategię elastycznego reagowania i dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych.

- W trzech kwartałach tego wymagającego roku wypracowaliśmy dobry wynik operacyjny na wszystkich poziomach. Wyzwaniom raportowanego okresu mogliśmy podołać poprzez dopasowanie się do bardzo szybko zmieniających się warunków rynkowych. Wprowadzone akcje i pomysły zmierzające do obniżenia kapitału pracującego odniosły zamierzony skutek i bezpośrednio wpłynęły na przepływy pieniężne. W kolejnych okresach przewidujemy utrzymanie tego stanu, będziemy nadal bardzo ostrożnie i z dużą atencją zarządzać kapitałem pracującym, aby poprawić cash flow. Z perspektywy rynkowej widoczny jest coraz większy wpływ inflacji na rynek nowych mieszkań - obserwujemy oczekiwanie i uważność deweloperów na wszystkie zmiany oraz efekt zmniejszenia liczby udzielanych kredytów - podkreśla Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena.

Grupa Selena obserwuje globalny spadek popytu i sprzedaży pod względem ilościowym, stąd przewiduje też dalsze utrzymanie presji zarówno w kwestii marż, jak i wolumenów sprzedaży. Grupa koncentruje działania na rynkach zachodnich i z tego rejonu przewiduje poprawę wyników sprzedaży.

- Koncentracja na Europie Zachodniej i USA, gdzie przekierowaliśmy naszą podaż z rynków wschodnich przynosi już teraz pozytywne efekty. Chcemy prowadzić biznes w bezpiecznych obszarach i dlatego w perspektywie najbliższych okresów będzie to nasz główny kierunek strategiczny. Nadal aktywnie szukamy celów akwizycyjnych. Oprócz aspektów związanych z bezpieczeństwem ważne jest dla nas także zdobycie rozpoznawalnej marki oraz dostępu do rynku - wskazuje Jacek Michalak.

Segment Unii Europejskiej wypracował po trzecim kwartale 2022 roku 62 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy Selena, w tym 33 proc. udział z rynku polskiego. Grupa Selena nie wyklucza zmian w strukturze przychodów w przyszłości. Podkreśla także niesłabnące zaangażowanie w rodzimą ekspansję - m.in. poprzez poprawę w dziedzinie dystrybucji oraz kontynuację programów szkoleniowych dla wykonawców.

Zdaniem prezesa Grupy Selena z uwagi na wzrastające koszty energii oraz znikome szanse na obniżenie ich w niedalekiej przyszłości, istotnym elementem dla całej branży w najbliższych okresach będzie trend termomodernizacji.

- Zwroty z inwestycji w termomodernizację przy tak wysokich kosztach energii stają się bardziej atrakcyjne - coraz więcej firm, instytucji czy indywidulanych inwestorów decyduje się na ten krok. Przewidujemy, że zainteresowanie inwestycjami tego typu będzie trwało nawet kilka lat, zatem spokojnie możemy mówić w tym przypadku o megatrendzie. Warto podkreślić, że nie dotyczy on tylko Europy, chociaż faktycznie w tej części świata będzie najbardziej zaawansowany. Termomodernizacja zyskuje na znaczeniu także w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszędzie tam, gdzie energia będzie drożała inwestowanie w termomodernizację będzie w zasadzie jedyną alternatywną. Głęboka renowacja budynków pozwalająca na zmniejszenie zużycia energii to ważny element wdrażanej polityki oszczędzania zasobów energetycznych w całej Unii Europejskiej, procesy te będą wspierane ze środków unijnych, jak również z własnych, krajowych źródeł - dodaje Jacek Michalak.  

Grupa Selena od wielu lat mocno wspiera zrównoważone budownictwo w kilku ważnych aspektach, m.in. poprzez tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska i użytkowników, ale także podnoszących efektywność energetyczną budynków.

- Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest system WINS - innowacyjny standard montażu i uszczelniania okien, który pozwala zapobiec utracie energii w budynku mieszkalnym aż o 30 proc. dzięki uniknięciu powstawania tzw. mostków termicznych, czyli miejsc, przez które przedostaje się ciepło. W ostatnim czasie Selena wprowadziła na rynek (na początek w Polsce) system dociepleń ETICS Thermo Pro Tytan Professional, z użyciem technologii poliuretanowej. Zastosowanie tego systemu pozwala obniżyć rachunki nawet o 60 proc., a jednocześnie ograniczyć ślad węglowy w całym cyklu życia budynku (ślad węglowy operacyjny i wbudowany) nawet do 50 proc. Oprócz skutecznych i łatwych w aplikacji produktów sygnowanych marką Selena, do termomodernizacji przekonują także dofinansowania z programów rządowych - wymienia Ewa Kosmala, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Selena.