PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE EKSPERT OKIENNY
2011-06-10
Przenikalność cieplna - wyścig po przecinku
Każdy producent okien chce mieć jak najlepszy produkt dla swojego klienta. Chce konkurować na rynku w gąszczu prawie takich samych produktów.

MOBILNE LTB s.c.
ul. Wrocławska 142B
58-306 Wałbrzych

tel. 74 840 14 63
fax 74 661 41 40
biuro@badaniaokien.pl
www.badaniaokien.pl

» więcej o firmie
Jednym z kluczowych parametrów staje się coraz powszechniej, współczynnik przenikania ciepła Uw dla całego okna. W dobie oszczędzania energii i rosnącej świadomości ochrony środowiska, zależy nam aby okno, mogło mieć wysokie parametry energooszczędne. Producenci okien walczą o drugą cyfrę po przecinku a czasem nawet o trzecią dla współczynnika Uw (dla całego okna) czy też Uf (dla ramy). Możliwości są różne: pianowanie komór w profilach, zastępowanie stali komponentami, zwiększanie liczby komór itp.
Często stosowanym sposobem jest zmniejszenie przestrzeni miedzy szybą a profilem skrzydła (głębsze osadzenie szyby w skrzydle). Zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-2:2005 w obliczeniach zagłębienie panela izolacyjnego czy też szyby powinno być maksymalnie do 15mm!, a przestrzeń podszybowa nie może być mniejsza niż 5mm!

Zwrócić należy szczególną uwagę na to, że raport z takich obliczeń wykonane przez akredytowane laboratorium nie może być opatrzony informacją: akredytowana metoda badania oraz obliczenia wykonano zgodnie z normą (odpowiednią dla tej metody obliczeniowej). W takim raporcie powinna być tylko informacja jedynie o wykorzystaniu tej normy w obliczeniach. Wynik taki jest bardziej ciekawostką i chwytem marketingowym niż  liczbą, którą można wykorzystać przy deklarowaniu przenikalności cieplnej dla okien w oznakowaniu wyrobów znakiem CE.

źródło: Mobilne LTB