PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2012-09-17
Planning and Tender
Aluplast z Poznania udostępnia łatwy w obsłudze program do projektowania i ofertowania stolarki okiennej w systemie aluplast.

ALUPLAST Sp. z o.o.
ul. Gołężycka 25A
61-357 Poznań

tel. 61 654 34 00
fax 61 654 34 99
aluplast@aluplast.com.pl
www.aluplast.com.pl

» więcej o firmie

Coraz częściej producenci, sprzedawcy okien, ale też architekci stają w rozmowach, szczególnie z bardziej wymagającymi klientami, przed koniecznością zaprezentowania szczegółowej dokumentacji dla oferowanych okien i drzwi, w tym np. detali, przekrojów konstrukcji, czy sposobów połączeń poszczególnych elementów.

Nie wszystkie rozwiązania można zaprezentować na ekspozycji w punkcie sprzedaży lub w sposób plastyczny i zrozumiały przedstawić w rozmowie, stąd też aby umożliwić realizację wymagań zleceniodawców, aluplast udostępnia łatwy w obsłudze program „Planning and Tender", który nie wymaga znajomości CAD. Jest to bardzo cenne wsparcie w codziennej pracy związanej zarówno z projektowaniem konstrukcji okiennych, jak również ich profesjonalna prezentacją.

Program zawiera szereg modułów pozwalających na konstruowanie okien i drzwi, budowanie całych zestawów okiennych, dobór elementów dodatkowych (poszerzenia, łączniki, rolety). Dopełnieniem jest trójwymiarowa prezentacja poszczególnych zestawień, jak również szczegółowy raport ze stworzoną ofertą. Program ma także możliwość obliczania współczynnika Uw dla projektowanych konstrukcji, tworzenia symulacji dotyczących montażu okien oraz generowania przebiegu izoterm dla wybranych rozwiązań. Uzupełnieniem jest również „Kalkulator energetyczny", pozwalający na obliczenie opłacalności wymiany stolarki okiennej i szacunkowych zysków z tym związanych przy zadanych parametrach. To również aktualna baza dokumentacji, certyfikatów i katalogów technicznych, które dzięki dostępnej w programie funkcji aktualizacji przez Internet zapewnią Państwu stały dostęp do aktualnych informacji. Program dostępny jest w kilku wersjach językowych, które wybiera się podczas instalacji.

Sporządzanie ofert, tworzenie materiałów przetargowych i eksport do innych programów

Program daje możliwość tworzenia profesjonalnych ofert dla klientów, co jest szczególnie ciekawą opcją dla tych osób, które nie mają własnego programu do ofertowania. Po wprowadzeniu wszystkich oferowanych elementów, tworzy się ich zestawienie, w którym można zarówno modyfikować teksty jak i wpisywać dodatkowe uwagi. Możliwe jest także podanie cen jednostkowych oraz ewentualnych dodatkowych kosztów, jak utylizacja starych okien, demontaż itp. i dodatnie ich do kosztów całkowitych. Dzięki możliwości eksportu danych, np. do edytora tekstów, można dostosować treść do formatu papieru firmowego.


W ten sposób użytkownik może łatwo i szybko sporządzić profesjonalną ofertę. Za pomocą zintegrowanego kalkulatora współczynnika U użytkownik może odczytać pojedynczą wartość U już przy wprowadzaniu elementów lub kazać wygenerować całościowy współczynnik U. Dzięki temu wybierając inny system profili lub inne szyby można zmieniać współczynnik U do momentu uzyskania żądanej wartości.

Generowanie przekrojów i elementów okien

W ostatnim czasie coraz ważniejsza jest także możliwość dostarczenia architektom i projektantom rysunków z przekrojami elementów okien. Często zdarza się, że przesłanie odpowiednich danych CAD do wprowadzanie do programu CAD jest pożądane lub nawet wymagane.


Na ilustracji przedstawiony jest przykładowy element, który można wygenerować w kilku krokach. Po wyborze typu/ formy/ podziału elementu wybierana jest seria profili, profile i szyby. Wymiary elementów można zmieniać. Sposób otwierania poszczególnych kwater można określić klikając myszką. W razie potrzeby do wyboru są dalsze dodatkowe profile. Funkcja „przekrój całkowity" pozwala automatycznie wygenerować zestawienie elementu z żądanymi przekrojami w zmiennych skalach. Wygenerowany w ten sposób rysunek może być eksportowany jako grafika lub rysunek CAD i w razie konieczności modyfikowany w innych programach.

Łatwe tworzenie prezentacji 3D

Bardzo efektownym i łatwym w obsłudze narzędziem jest także „Generator przekrojów 3D", będący częścią modułu tworzącego przekroje. Poprzez wybór przekroju w żądanym miejscu (na dole, na środku, z boku lub na górze) użytkownik może w czasie rzeczywistym obejrzeć ze wszystkich stron prezentację profili i obracać je we wszystkich kierunkach. W ten sposób można szczegółowo przedstawić projektowane okna i zrezygnować z zabierania ze sobą wielu wzorów i próbek do inwestorów, projektantów czy klientów końcowych. Także tę prezentację można wyeksportować jako grafikę i zaimportować do wielu popularnych programów (np. Office), aby uczynić w ten sposób swoją ofertę jeszcze atrakcyjniejszą.


Ocena sytuacji montażowej na podstawie przebiegu izoterm

Przebieg izoterm i inne warunki należą do zakresu projektu, a zatem to właśnie w projekcie powinny zostać określone miejsce wbudowania okna oraz sposób połączenia okna ze ścianą. Są to istotne zagadnienia pozwalające później zapobiegać lub zniwelować powstawanie negatywnych zjawisk  w postaci nadmiernej kondensacji pary wodnej. Graficzna prezentacja przebiegu izoterm na typowym połączeniu okna ze ścianą pozwala ocenić, czy w normalnych warunkach na szybach nie będzie osadzała się rosa. Grafiki przedstawiające przebieg izoterm, strumieni przepływu ciepła i informacje o wybranych elementach budowlanych pomogą przy projektowaniu detali. Dzięki temu przed montażem okien można szybko i z łatwością sprawdzić, czy miejsce montażu jest prawidłowe, aby projektant i wykonawca mógł upewnić się, że na powierzchniach nie będzie skraplała się para wodna.


Coraz więcej osób ma świadomość, że posiadana wiedza i kompetencje w istotny sposób mogą przyczynić się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Z pewnością program „Planning and Tender" jest kolejnym narzędziem, obok wydanej ostatnio książki „Vademecum okien PVC", umożliwiającym wyróżnienie Państwa ofert i tworzenia oryginalnych prezentacji.

źródło: aluplast