PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2015-04-15
Okucia do okien otwieranych na zewnątrz
Wysokie wymagania dotyczące ergonomicznego projektowania przestrzeni biurowej sprawiają, że bardzo często nie jest możliwe stosowanie zwykłych okien uchylno-rozwiernych.

ROTO Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa

tel. 22 567 09 00
fax 22 567 09 59
info.pl@roto-frank.com
www.roto.pl

» więcej o firmie

Nowoczesne biurowce i obiekty użyteczności publicznej coraz częściej mają szklane „opakowanie". Nie jest to zabieg czysto architektoniczny, lecz ma on na celu lepsze doświetlenie dość wysokich wnętrz. Okna w takich fasadach muszą jednak spełniać wiele wymagań i - co bardzo ważne - otwierać się na zewnątrz.


W szklanej elewacji można zastosować okna otwierane odchylnie na zewnątrz
z okuciami Roto TSH 30, zapewniające doskonałą szczelność: im silniejszy
wiatr, tym mocniej skrzydło dociskane jest do ościeża.
Foto Roto


Okna równolegle odstawiane na zewnątrz z okuciami Parallel umożliwiają naturalną wentylację.
Skrzydła otwierane ręcznie mogą mieć maksymalną masę 200 kg.
Foto Roto

Wysokie wymagania dotyczące ergonomicznego projektowania przestrzeni biurowej sprawiają, że bardzo często nie jest możliwe stosowanie zwykłych okien uchylno-rozwiernych. Trudno byłoby pracownikom obsługiwać duże i ciężkie skrzydła, ale też po otwarciu zabierałby one miejsce w pomieszczeniu. Nie zawsze też jest możliwe zamontowanie w takich budynkach okien przesuwnych. Są one wprawdzie wyposażone w okucia, które bez większego problemu poradzą sobie z uniesieniem masywnych skrzydeł, ale brak tarasów wyklucza ich zastosowanie.

Jeśli więc nie da się szklanej elewacji zastąpić oknami w części otwieranymi do środka, najlepszym rozwiązaniem będą otwierane na zewnątrz z okuciami Roto Parallel. Dzięki nim przeszklone skrzydła są równolegle odstawiane na odległość maksymalnie 200 mm (przy otwieraniu ręcznym). Odsuwają się one na zewnątrz przed fasadę budynku (a gdy jest ona podwójna przed jej powłokę wewnętrzną) przy okazji sprawiając, że zmienia ona swój wygląd z płaskiego na przestrzenny. Ten sposób otwierania okien pozwala na dowolne zaaranżowanie przestrzeni wewnątrz i naturalne wietrzenie (najefektywniej nocą przy wyłączonej klimatyzacji). Po wysunięciu skrzydła, zgodnie z prawami fizyki, ciepłe powietrze jest usuwane na zewnątrz przez szczelinę u góry, a świeże napływa do środka dołem. Okucia Roto Parallel są przeznaczone do skrzydeł o znacznych wymiarach i masie. Maksymalny ciężar pojedynczego skrzydła otwieranego ręcznie wynosi 200 kg. Największe skrzydło z napędem elektrycznym wyprodukowane z użyciem tego rodzaju okuć ma wysokość aż 6 m i waży 1000 kg!


Okucia Roto Top-Hung - po lewej, umożliwiają „klapowe" odchylanie okien na zewnątrz.
Okucia Roto SideHung - po prawej - otwieranie na zewnątrz. Ich skrzydła zawieszone
są na zawiasach nożyco-wych.
Foto Roto

Innym rozwiązaniem umożliwiającym otwieranie okien na zewnątrz są zawiasy nożycowe Roto Top-Hung. Oś obrotu takiego okna jest umieszczona w górnej jego części, pozwalając na odchylanie klapowe skrzydeł o maksymalnej masie 180 kg. Inną wersją tego okucia jest Roto Side-Hung z pionową osią obrotu okna. Sprawia to, że skrzydła o maksymalnej masie 47 kg otwierają się w pionie na zewnątrz. W obydwu typach okien skrzydła zawieszone na zawiasach nożycowych obsługiwane są jedną klamką - prostą lub odgiętą.


Okno z zasuwnicą TSH 30 i wielostopnio-wą wentylacją TurnPlus: w pozycji 00 - wentylacja nieaktywna, okno zamknięte


TurnPlus 900 - nieaktywna, okno otwarte


TurnPlus 1350 - funkcja miktowentylacji aktywna.
Foto Roto

Oprócz zawiasów nożycowych w skład okucia Roto Top-Hung i Side-Hung wchodzi zasuwnica z rolkami grzybkowymi, na przykład: standardowa NT, Defender Lock, SSL lub TSH-30.

Zasuwnice TSH-30 mają stabilizator pozycji klamki i wielostopniową wentylację TurnPlus. Mogą być stosowane do okien o maksymalnej wysokości 2,4 metra z profilami wykonanymi z drewna, PVC oraz aluminium z rowkiem Euro 9,3 mm.


Zasuwnica TSH 30 może występować w wersji ze standar-dowym narożnikiem lub z ryglem krawędziowym.
Foto Roto

Zasuwnica TSH 30 łączona jest z odpowiednimi narożnikami lub ryglami krawędziowymi, w zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia i szczelności. Ponadto jest ona kompatybilna z elementami systemu NT - narożnikami oraz przeciwbieżnymi zamknięciami środkowymi z funkcją Twin-Cam, wyposażonymi w przeciwbieżne rolki ryglujące. Rolki ryglujące zakotwiczają się w wycięciach po obydwu stronach zaczepu antywyważeniowego podczas ryglowania skrzydła. Każda próba podważenia jednej z nich powoduje silniejsze zakotwienie w zaczepie drugiej.


Zabezpieczenia okien otwieranych na zewnątrz: rygiel krawędziowy
i zamknięcie środkowe przeciwbieżne z rolkami ryglującymi Roto Twin-Cam.
Foto Roto


Klamka prosta MK3 z kluczem 

Zdjęcie główne:
Okna z okuciami Roto Top-Hung i Side-Hung obsługiwane są za pomocą klamek prostych lub odgiętych. W sytuacji, gdy jest mało miejsca na uchwyt, klamki odgięte zapewniają wygodniejszą obsługę i zapobiegają przytrzaśnięciu ręki.
Foto Roto


źródło: Roto